Sürdürülebilir Bina

Herkes sürdürülebilirlikten bahsediyor. Fakat sürecin ardındaki fikirler neler ve bu teorik kavramı nasıl gerçekliğe dönüştürebiliriz? Sürdürülebilirlik yaklaşımı, kaynakların kullanımı ve yenilenmesi arasında bir dengenin oluşturulmasına dayalıdır. Küresel ısınma, kaynak kıtlığının artışı ve demografik değişiklikler, 21. yüzyılda politika, ekonomi ve toplum için önemli çekirdek konulardır. Eğer bu konular uzun bir süre daha ciddiye alınmadıysa da, şimdi, pek çok alanda insanların ekosistemimiz üzerindeki etkisini kabul ettiğimiz ve bunu minimize etmeye hazır olduğumuz bir noktadayız. Bu, doğal kaynakları koruyan bir enerji üretimini, enerjinin hane halklarınca ve ticari alanlarda etkin kullanımını, atık ürünlerin en aza indirilmesini ve emisyonun azaltılmasını içermektedir. İnşaat endüstrisi için bu, binaların çevre dostu ve ekonomik ve aynı zamanda gelecekteki toplumsal ihtiyaçlara yanıt üretebilecek şekilde inşa edilmesini gerektirmektedir. Sürdürülebilir inşaat, bu yüzden, çevreyi koruyan, atığı, emisyonu ve çevresel kirliliği azaltan, entegre bir yaklaşım dahilinde işlevsellik ve güvenliği garanti altına alırken artan ekonomik etkinlik ve sermaye korumasıyla enerjinin etkin kullanımını sağlayan yöntemleri içermektedir. Ayrıca bu, her binanın tüm planlama, inşaat ve yaşam süresinin tamamı için geçerlidir. 

Sürdürülebilir inşaatın geleceğine yönelik hedefler

Bilim ve ekonomide fikirler son birkaç yıl içerisinde değişti. Sürdürülebilir hedeflerin gelişimi en gözde konulardan biri. Sıfır enerji, sıfır atık ve sıfır emisyonu hedefleyen tasarım konseptleri, pilot projelerde ve birbirleriyle kombinasyon halinde uygulanıyor. Bir süredir, binaların arttırılmış sermaye değeri, işlevselliği ve estetik dizaynı artık azaltılmış enerji tüketimiyle ve yüksek oranda geri dönüştürülebilir malzemelerin kullanımıyla çelişkili hususlar değil. Gelecekte de, sürdürülebilir inşaat ve sürekli değişen yaşam tarzlarına uyum sağlayabilmek için bütün mesele yüksek teknolojiyle ekolojik yeterlilikleri birleştirmek olacak. Bina kalitesi, konforu, enerji tüketimi ve çevresel koruma bakımından binaların gerekliliklerine ilişkin çıta yükselmeye devam edecek. Binalar, içinde yaşayanların ihtiyaçlarına  esnek bir biçimde uyum sağlayan ve buna göre kontrol edilebilen yüksek teknolojili sistemlere dayanıyor. Bu vizyon ve buna benzer diğer yaklaşımlar henüz emekleme evresinde olduğundan, şimdilik önümüzde uzun bir yol olduğu söylenebilir. Bu bakımdan araştırma ve geliştirme faaliyetlerinin sağladığı yenilikçi çözümlere bugün daha önce hiç olmadığı kadar çok ihtiyaç var. Biz bu yarışı önde götürenler arasındayız!

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN