Kurumsal Değerler

Bir Şirket, Bir Kültür

Bizi bir şirket olarak birleştiren ciddi olarak ele aldığımız kurumsal değerlerimizdir – her gün ve yaptığımız herşeyde. Bu temel değerler kültürümüzü izah eder ve günlük işlerimizde bize kılavuzluk yapar, böylece karar verip müşterilerimiz, çalışanlarımız ve performansımız için en yararlı olacak şekilde hareket edebiliriz. Biz ...

Girişimci

Girişimci olarak bağlandık ve yetkilendirildik ve müşterilerimiz için önemli olanı sahiplendik.

Yenilikçi 

Geleceğe rakiplerimizden daha önce erişebilmek için ürünlerimiz, proseslerimiz ve iş modellerimiz için yenilikçi çözümler bulmaya daimi şekilde çaba gösteririz.

İşbirlikçi

Çeşitlilik gösteren uluslararası takımımızdan güç buluyoruz ve müşterilerimize ve birbirimize "bana güvenebilirsin" diyerek her zaman saygı ve bütünlük içersindeyiz.

Açık

Günlük uygulamalarımızda, proseslerimizde ve müşterilerimiz ile birbirimiz arasındaki haberleşmelerde  karmaşıklığı azaltıp gerçek açıklık için çaba gösteririz.

Performans odaklı

Kısa ve uzun vadeli finansal ve rekabetçi ortamda sürekli performansa azim ile odaklanıyoruz.

Yeni Temel Değerler

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN