CPG Europe oluyoruz
Markalarımızı keşfedin

Yangın Bariyeri Çözümleri nasıl çalışıyor?

Örnek verecek olursak: Altı metre uzunluğunda, altı metre genişliğinde ve altı metre yüksekliğinde bir odadasınız. Komşu dairede yangın başladı. Dairelerin arasında yer alan duvar strüktüründe 1 cm büyüklüğünde bir delik bulunmakta. Sadece 3 daika ve 40 saniye sonra odadaya sızan dumanın yoğunluğu nedeniyle ellerinizi göremeyecek hale geleceksiniz ve görüş mesafesiniz 40 cm’in altına inmiş olacaktır.
Yapı strüktürüne Yangın Bariyeri Çözümlerinin uygulanmasıyla, farklı yapı bölümleri arasındaki derzler, yarıklar ve boşluklar kapatılarak duman ve alevlerin sizin dairenize yayılması önlenir. Böylelikle 4 saate varan güvenli ek tahliye süresi kazanbilirsiniz.
 

Alevlerin ve dumanın tüm binaya yayılmasını önlemek için bina yangın bölümlerine ayrılmalıdır. Bu bölümler yangının çıktığı yere hapsedilmesini sağlar. Böylece binanın geri kalan kısmı alev ve dumanlardan korunur ve güvenli bir tahliye sağlanır. 

Farklı bölümlerin duvar ve döşemelerine Yangın Bariyeri Çözümleri uygulanmasıyla yangın bölümlerinin geçirimsizliği sağlanır. Yangın Bariyeri Çözümleri ile kapıların, derzlerin, boşlukların ve kablo ile boru girişlerinin geçirimsizliği sağlanır.