Explore our brands

Sürdürülebilir Malzemeler

Sürdürülebilir yaşam ve akıllı yapı malzemeleri

İnşaat sektörü önemli değişiklikler yaşıyor. Çalışma süreçlerinde dijitalliğin artmasının yanı sıra sürdürülebilir ve sağlıklı yaşam gibi sosyal trendler 2017'yi şekillendiriyor. Alman hükümeti 2050 İklim Koruma Planı ve büyük ölçekli altyapı projeleri için 2020 yılına kadar Yapı Bilgi Modeli'ne (BIM) geçme kararı ile sektörde liderliğini sürdürüyor. Dünyadaki araştırmacılar, sürekli değişimi sağlayacak yenilikçi yapı malzemeleri ve cephe sistemleri üzerinde çalışıyorlar.

1. Sürdürülebilirlik: Maksimum enerji verimliliği

2017 yılı inşaat sektörünün sürdürülebilirliğin hakim olduğu bir başka yıl olmaktadır. 2050 İklim Koruma Planı ile Alman hükümeti, 2050 yılına kadar CO2 emisyonlarını azaltmaya çalışıyor. Bu durum, özellikle, 1990'daki seviyelere kıyasla sera gazlarında yüzde 80 ila 95'lik bir azalma anlamına geliyor. Burada amaç, iklimden bağımsız kasaba ve belediyeler yaratmak ve tüm sakinlerin yaşam kalitesini iyileştirmektir. Bu bağlamda, 2017 yılında hazırlanan Enerji Performansı Hakkında Yeni Kanun, yeni kamu binalarının 2019'dan itibaren neredeyse sıfır enerji standardını karşılayacağını ve yeni yapılan özel sektör binalarının da 2021'den itibaren bunu yapmasını önermektedir. Sıfır enerji standardı, neredeyse hiç enerji tüketmeyecekleri anlamına gelmektedir. Önemli çevresel faydalar ve düşük inşaat ve yönetim maliyetleri burada merkezi bir rol oynamaktadır. Ancak, mevcut yapılardaki çatılar, cepheler ve inşaat hizmetleri de enerji verimliliğini artırmak için yükseltilmelidir.

2. Sağlıklı yaşam ortamı: Çevre dostu bina ve izolasyon malzemeleri

Sağlıklı bir yaşam ortamı için yapılan inşaat sürdürülebilirlikle yakından bağlantılıdır. Bu bütüncül yaklaşım, çevre dostu bina ve izolasyon malzemelerinin kullanımını içerir. Kenevir, keten, selüloz ve deniz yosunları piyasada yeni malzemeler olarak yerini alıyor. Burada odaklanılan husus, çevreye zarar vermeden geri dönüştürülebilen veya atılabilen yenilenebilir ham maddelerdir. Çevre dostu yalıtım malzemelerinin bazıları, kimyasal ve fiziksel özellikleri açısından geleneksel malzemelerden bile daha iyi performans gösterirler. Örneğin selüloz, düşük üretim maliyetlerine ve düşük yanıcılığa sahiptir. Yapışkan ve sızdırmazlık malzemelerine olan eğilim de benzer şekilde yenilikçi ve çevre dostu malzemeler kullanarak zararlı emisyonları mümkün olduğunca azaltmaya yöneliktir.

3. Modüler yapı sistemleri: Esnek ve hızlı

Almanya'daki küçük ev eğilimi, modüler evler gibi yeni bir yapı türüne neden oldu. Bugün karşı karşıya olduğumuz demografik zorluklara karşın - çok sayıda tek kişi, sık sık yer değiştirme, şehir merkezlerinde konaklama eksikliği, gibi. - bu hazır bina sistemleri büyük bir esneklik sunuyor. Bunlar istediğiniz herhangi bir şekilde eklenerek uzatılabilirler ve bunları taşındığınızda yanınıza alıp götürebilirsiniz . Bina için bu yeni yaklaşım, inşaat saatlerini düşürmekte; bu da, büyük bina komplekslerinin sadece birkaç gün içinde kurulabilmesi anlamına gelmektedir. Modüller geleneksel bir kit evinden daha küçüktür ve taşımayı basitleştirirken yaratıcı özgürlük seçeneklerini de sunar.

4. Yenilikçi cephe sistemleri: Güneş teknolojisi 2.0

Geleceğin cepheleri bizi sadece hava şartlarından korumaktan daha fazlasını yapacak. Dahili güneş enerjisi teknolojisi ile enerji üretimini de destekleyecekler. Dünya üzerindeki çeşitli araştırma kurumları, fotovoltaik elementleri tasarlamanın yollarını araştırıyor; böylece bunlar güneş enerjisini emiyor ve gün ışığından enerji üretiyor. Bu özellik, levha esaslı modüller, güneş yoğunlaştırıcılar ve şeffaf ahşapların daha hızlı üretimi için yenilikçi yöntemler içerir. Yeni geliştirilen otomatik gölgeleme ve havalandırma sistemlerinin amacı iç ve dış hava arasındaki ısı alışverişini daha da optimize etmektir.

5. Akıllı yapı malzemeleri: Akıllı bitkiler

Cephelerde akıllı yapı malzemeleri de kullanılmaktadır. Statik olmak yerine, bu malzemeler dinamiktir, yani çevredeki değişikliklere tepki verirler. Örneğin, Hamburg'daki bir biyo-reaktör cephesinde, mikroalgler 2013'ten beri özel cam modülleri içerisinde büyüyor. Bu, güneş enerjisini termal enerjiye dönüştürmekte ve aynı zamanda biyogaz üretmek için kullanılan biyokütle üretmektedir. Klasik yapı malzemelerinden bir olan - ahşap - şu anda bir rönesans geçiriyor. Çünkü ahşap, karbondioksitini elyafında saklar, bu doğal olarak basit materyalden yapılmış bir bina, sera gazlarının emisyonunu azaltabilir. Yeni akıllı yapı malzemeleri ve daha önce denenmiş ve test edilmiş olanlar, inşaat sektörünü uzun vadede değiştirecek.

6. Ev otomasyonu: Binaların dijital ağı

2017'de inşaat sektörünü şekillendiren trendlerden biri, inşaat hizmetleri, ev eşyaları ve eğlence elektroniklerinin dijital ağı olan akıllı evler konseptidir. Bu teknik yaklaşım, üç amacı yerine getiriyor: enerjinin verimli kullanımı, artan güvenlik ve daha yüksek yaşam konforu. Çeşitli kablosuz çözümler sunan piyasada zaten çok sayıda tedarikçi var. Mevcut eğilim, farklı üreticiler arasındaki işbirliğinin artırılması yönündedir. Bu nedenle, cihaz bağlantısı için daha fazla esneklik sunan, evrensel olarak uyumlu olan sistemler yaratıyorlar. 

Açık bir gerçek: İnşaatın geleceği verimli

'Verimlilik' kelimesi, 2017 yılı için inşaat eğilimlerini özetliyor: verimli enerji üretimi, verimli proje yönetimi ve bina teknolojisinin verimli yönetimi, örneğin akıllı evler ve otomatik cephe sistemleri şeklinde. Bu öncelikle hükümet, bilim ve toplum tarafından uygulanan zorunluluklardan ötürüdür. Yenilikçi araştırma ve dijitalleşme, inşaat sektörünün bu hedeflere ulaşmasına yardımcı olacaktır. Çevre sorunlarıyla ilgili daha fazla bilgiyi inşaat sektöründe 'Sürdürülebilir Yapı' yazısında bulabilirsiniz.