Yeni Temel Değerler

Son 12 ay içerisinde tremco illbruck’ta önemli değişiklikler gerçekleşmiştir. tremco iilbruck yeni marka stratejisini uygulamaya başlamış ve RPM Inc.’nin direkt platformu haline gelmiştir. Bu bağlamda 8 yıldır hizmet verirken kullandığımız değerlerimizi gözden geçirmenin ve güncellemenin zamanı gelmişti. tremco illbruck tüm organizasyon içerisinde yeni değerleri sunmaktadır.

Temel Değerler her zaman bizim şirket kimliğimizin bir parçası olmuştur ve olmaya devam etmektedir. Bu değerler bizim neyi temsil ettiğimizi ifade eder. Şirketimizin temel ilkelerini oluşturur ve işimizi nasıl yaptığımızın açıklanmasına yardımcı olurlar. Temel değerler operasyonel prosedürlerin veya hedeflerimize ulaşmak için kullandığımız stratejilerin tanımları değildir. Şirketin temelini oluşturan şeylerin birer ifadesidirler: Biz tremco illbruck’uz ve bu bizim yolumuz-  tremco illbruck yolu!

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN