Explore our brands

Yangın Korumaya Neden İhtiyaç Duyarız?

Aktif ve pasif yangın koruma sitemlerinin en temel amacı ilk olarak duman ve alevlerin bir bina alanından diğer bina alanına geçişini engellemek ve bina sakinlerinin güvenli bir şekilde binadan tahliyesini sağlamaktır. İkinci olarak, bina yapısının yangından zarar görmesini minimum düzeye indirmek veya engellemek ve acil servis için binanın yıkılma riskini en aza indirmektir.

Bina Yönetmelikleri B Dokümanında Yangın Korumanın Temel Gereklilikleri Belirtilmiştir:

• Tahliye Planı

• İç yüzeylerde alevlerin kaplamalara sıçraması

• Binanın yapısal bütünlüğü

• Yangına dirençli konstrüksiyonla ayrılmış alan

• Acil servis için erişim ve olanaklar

Yangın koruma sistemlerinin kullanılmasının diğer nedenleri bina hasarlarını en aza indirmek ve binanın çöküşünü engellemektir. Bu aşağıdakileri sağlamaktadır:

• Sigorta poliçelerinin artan maliyetini azaltmak

• Anapara yatırımını korumak

• İtfaiyeciler için olası riskleri ortadan kaldırmak

Yangın koruma sistemlerinde uzun yılllardır süre gelen profesyonel desteğiyle Nullifire ürünleri hayatları ve binaları kurtarmaktadır. Nullifire pasif yangın durdurucu ürünlerini her an geliştirerek yangından korunma alanında lider markalardan biri olma özelliğini korumaktadır. Yangın yalıtım alanında ihtiyacınıza yönelik Nullifire ürünlerini bulmak için lütfen tıklayınız.