EPBD: Bina yönergesinde düşük enerjili binalar talep ediyor.

31.08.2016

Europe-wide directives specify requirements for buildings. Low energy values in new buildings become mandatory.

 

Avrupa içerisinde geçerli yönergeler, binalar için gereklilikleri tanımlamaktadır. Yeni binalarda az enerji tüketimi değerleri zorunlu hale gelmiştir. İklim değişikliğinden dolayı, çevremizin korunması gün geçtikçe daha da önemli hale gelmektedir. AB bu konuda öncü görevi üstlenerek, binalar için daha sıkı yönergeler hazırlamaktadırlar. Bunun temel nedeni, binaların Avrupa Birliği’nin enerji tüketiminin yaklaşık %40’ını ve CO2 (karbondioksit) emisyonunun %36’sını oluşturmasıdır. Avrupa Komsiyonu, enerji tüketimine yaptığı katkılar ile iklim ve çevre korumasına önemli ölçüde fayda sağlamayı amaçlamaktadır.

 

Avrupa kapsamında binalar ve enerjinin etkin kullanımı ile ilgili uygulanan yönergeler

Enerji Performansı Yönergesi (EPBD), binalar için yüksek gereklilikler getirmekte ve enerji sertifikaları için yönetmelikleri güçlendirmektedir. EPBD, tüm AB üyesi ülkeler için bağlayıcıdır. Yönergenin amacı, AB’nin enerji ve iklim koruma hedeflerini gerçekleştirmesini sağlamaktır. Somut olarak, bu binalar tarafından tüketilen enerjinin azaltılmasını sağlayacak, böylece de AB’nin enerji tedarik güvenliğini güçlendirecek, ve aynı zamanda iklim değişikliğini durdurmaya yardımcı olacaktır.

EPBD’nin temel hedefleri

EPBD’nin temel hedefi, yeni binaların az enerji tüketen binalar olmasını sağlamak, mevcut binaların dönüşümünü yapmak ve binalar için enerji sertifikaları alınmasına öncülük etmektir.

Enerji sertifikaları:

  • Bir binanın enerji performans göstergeleri, ticari satış ve kiralama ilanlarında yayınlanmalı ve satış/kiralama esnasında bu bilgiler devredilmelidir.
  • Sertifikada tüm binalar ve ayrı ayrı bileşen kısımlar için planlanan düzeltici önlemler yer almalıdır.
  • Kalite güvencesi için bağımsız kontrol sistemleri oluşturulmuştur. Enerji sertifikaları kalifiye uzmanlar tarafından düzenlenmektedir.

Az Enerji Tüketen Binalar:

  • Tüm üye ülkeler, 31 Aralık 2020 tarihi itibarıyla yeni inşaa edilecek binaların ve 31 Aralık 2018 itibariyle kamu binalarının az enerji tüketen binalar olmasını sağlamalıdırlar.
  • Az enerji tüketen binaların sayısını artırmayı planlayan ve mevcut binaların az enerji tüketen binalara dönüşümü için tasarılar oluşturmalıdırlar.Az enerji tüketen binaların tanımı, genel olarak bir binanın yüksek enerji performansı olduğu anlamına gelmektedir. Gerekli enerji daha çok yenilenebilir kaynaklardan gelmelidir.

EPBD’nin bir örneği olarak Almanya: EnEV [Alman Enerji Tasarrufu Yönetmeliği]

EPBD, tüm AB üyesi ülkelerin geçerli ulusal yönetmeliklerinde ulusal kararnameler ile uygulanmaktadır. Enerji Tasarrufu Yönetmeliği [EnEV] Almanya içerisinde ve RT2012 ise Fransa içerisinde Avrupa Birliği direktiflerinin adaptasyonunu sağlamaktadır. Alman EnEV için de Ocak 2016 itibarıyla yeni binalar için artan enerji standardını zorunlu kılmaktadır. Bunun anlamı, yeni standartların bina projelerinde sadece göz önünde bulundurulmayacağı, aynı zamanda uygulama zorunluluğunun olmasıdır. Yeni özellikler çeşitli alanları kapsamaktadır, örneğin, ısıtma, sıcak su üretimi, havalandırma ve soğutma, aynı zamanda pencere, cepheler ve çatının izolasyonu da bunlara dahildir.

tremco illbruck ve EPBD

Enerji dengeleme optimizasyonu hedefleri açısından eskisinden çok daha fazla etkili teknolojilerin ve ürünlerin geliştirilmesi kaçınılmazdır. Tüm tremco illbruck olarak, bizler bu uygulamaya yeni başlamıyoruz; bizler bu konuda kendi zamanımızdan ve rakiplerimizden öndeyiz. Uzun yıllardır kazandığımız deneyimler ve hedef araştırmalarımız, yeni gereklilikleri karşılayan ürün çözümlerini garanti etmektedirler. Denenmiş ve test edilmiş i3 sistemi ile gerçekten geniş yelpazedeki hava geçirmez binalar için hava geçirmeyen ürünlerimiz, bina bileşenleri üzerine daha da sıkılaştırılan direktif yönetmelikleri ile uyumludur. Tüm yeni binalar, 2020 itibarı ile Avrupa Birliği Yönergelerine uygun olarak inşa edilecektir. Bizler bunu hali hazırda tamamladık ve mimarlara, montaj gruplarına, ve inşaat şirketlerine yüksek kalitede ürünler tedarik etmekteyiz, böylece binalarda kullanılan ürünlerimiz hiçbir kaygıya gerek kalmadan tamamen EPBD standartları ile uyumlu olarak yürütülebilecektir.

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN