TREMCO

TREMCO står för stabilitet!

Välj TREMCO när du behöver stabila och hållbara lösningar inom golvbeläggning, impregnering och inglasning! TREMCO har ett omfattande produktsortiment:

  • Ångtäta membran
  • Utjämningsmassa
  • Täckande golvlim
  • Dekorativ hartsbeläggning
  • Kallflytande impregnering
  • Tätning för isolerglas
  • Tätning för inglasningar

 

 

Läs mer: http://www.tremco.se

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN