Väg till marknaden

Tillförlitlig affärspartner

Vi tillhandahåller produkter och tjänster för bygg- och tillverkningsindustrin. Inom byggbranschen har vi etablerat två försäljningskanaler: Dels säljer vi produkter och tjänster direkt till installatörer, konstruktörer, arkitekter och kommersiella fastighetsägare; dels distribuerar vi produkter via byggmarknader, branschmässor och återförsäljare.

Vi tror på samarbeta i våra affärsrelationer och arbetar nära avdelningarna för F & U, produktion och försäljning samt nära kunderna för att kunna agera snabbt och effektivt.

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN