RPM

RPM – tillsammans är vi starka

tremco illbruck är en del av RPM International Inc., ett holdingbolag med flera dotterbolag som är världsledande inom specialbeläggning, tätningsmedel och fogmaterial. RPM är en fantastisk mötesplats för kompetenta företag och kombinerar styrkan hos ett stort multinationellt företag med flexibiliteten hos en liten verksamhet. RPM är en mångfacetterad mosaik av kvalitetsprodukter, tjänster, tekniker, företag och medarbetare.

Fakta och siffror

RPM grundades 1947 av Frank. C. Sullivan och ligger i Medina, Ohio/USA. Företaget har drygt 13 000 medarbetare över hela världen och är listat på New York-börsen. Det har 120 tillverkningsanläggningar i 24 länder och säljer sina produkter i drygt 170 länder och regioner världen över. RPM har ökat den årliga kontantutdelningen under 43 år i följd, vilket placerar företaget i en elitkategori tillsammans med mindre än en halv procent av de börsnoterade företagen i USA.

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN