Organisation

Effektiv organisation

tremco illbruck är den övergripande koncernen som vi samlar våra resurser under: F & U, inköp, produktion, logistik, kvalitetskontroll, försäljning och övriga enheter. Vår företagsstruktur är anpassad efter våra kunders verksamheter och behov och låter oss utnyttja våra resurser effektivt och arbeta enligt vår devis om "samarbete för produktivitet".

Stark representation

Vi har fem försäljningsenheter för olika regioner och industrier. Dessutom har vi sex produktionscentra i Europa. Våra så kallade ”Centres of Excellence” är kompetensnav för olika tekniker inom hybridlösningar, tejp och tätning. Här utvecklar vi kvalitetsprodukter genom att förena teknisk kunskap och forskningskompetens.

 

 

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN