Historia/Erfarenhet

Efter sammanslagningen
2016 Förvärv av Adhere Industrial Tapes Ltd. i Storbritannien
2015 Förvärv av Firetherm Intumescent & Insulation Supplies Ltd. i Storbritannien
2013 Produktionsstart i Turkiet
2012 Förvärv av Fema i Tyskland
2011 Nya säljkontor öppnas i Spanien, expansion till Mellanöstern
2010 Förvärv av Park Diş Ticaret A.S. i Turkiet
2009 Förvärv av Karochemie AG i Schweiz
2008 Förvärv av Prosytec SAS i Frankrike, sammanslagning med ACM Ltd. i Storbritannien, nya dotterbolag i Slovakien och Ungern
2007 tremco illbruck OOO i Ryssland grundas, Permaquik Ltd. i Storbritannien förvärvas
2006 tremco illbruck GmbH i Österrike grundas som ett led i den internationella tillväxtstrategin
2006 Flyttar från Leverkusen till Köln

Sammanslagning

Merger
2005 2005 förvärvas illbruck Sealant Systems av RPM International Inc. och slås samman med Tremco Europe till det nya företaget tremco illbruck Group

Innan sammanslagningen

Tremco

1954 Tremco grundas i Cleveland, Ohio av William Treuhaft (Tremco står för Treuhaft Manufacturing Company)
1928 Introduceras på den europeiska marknaden genom ett joint venture i Storbritannien

illbruck

1984 – 1991 Företaget expanderar inom byggindustrin i Nord- och Sydeuropa
1965 Den första produktionsanläggningen öppnas i tyska Leverkusen
1952 Willi och Christiane Illbruck grundar företaget
illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN