Företagets värderingar

Ett sammansvetsat team

Det som förenar oss som företag är våra kärnvärden som utgår från vår företagskultur och som vägleder oss varje dag i allt vi gör. De hjälper oss att fatta beslut och genomföra åtgärder som är till nytta för våra
kunder, våra medarbetare och vår verksamhet. Vi är ...

Företagsamma

Vi drivs av engagemang och entreprenörskap och genomför vårt uppdrag på ett sätt som gynnar både oss och våra kunder.

Innovativa

Vi söker alltid nya sätt att utveckla våra produkter, processer och verksamhetsmodeller för att ligga steget före konkurrenterna. 

Samarbetsinriktade

Vi ser vårt internationella team som en tillgång och visar alltid respekt och integritet genom att hålla våra löften till kunderna och till varandra.

Tydliga

Vi tror på enkelhet och transparens i den dagliga verksamheten, i alla processer och i kommunikationen med kunderna och med varandra.

Målinriktade

Vi är målinriktade, strategiska och arbetar konsekvent för att uppnå såväl kortsiktiga som långsiktiga finansiella mål och verksamhetsmål.

 

 

Företagets värderingar

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN