Företagets ansvar

Vi tar ansvar

 

Miljöhänsyn:

  • Program för avfallsreducering (nollvision för deponering)

  • Reducerad energiförbrukning

  • System för värmeåtervinning

  • Tak med solcellspaneler

  • Ökad andel hållbara råmaterial


Hälsa och säkerhet:

  • Säkra arbetsförhållanden
  • Sluta röka-program
  • Tränings- och hälsoprogram

Omvärldsengagemang:

  • Stöd till välgörenhetsorganisationer
  • Engagemang i lokala initiative
illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN