Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

 

Kvalitnejšie budovy – kľúčom k úspechu sú detaily

Spoločnosť tremco illbruck je odborníkom v oblasti riešení na utesňovanie, lepenie a nátery využívaných v stavebníctve a výrobnom priemysle. Sme presvedčení, že o úspešnosti a efektívnosti celého projektu často rozhodujú skryté detaily. A práve vtedy sa dostáva k slovu spoločnosť tremco illbruck: nech vás život zaveje kamkoľvek, všade budete obklopení našimi výrobkami. Naše riešenia sa využívajú prakticky všade, od utesnení okien a fasád až po systémy pasívnej protipožiarnej ochrany, ako aj na lepenie dielov v domácich spotrebičoch. Prostredníctvom týchto drobných detailov pomáhame formovať budúcnosť nášho sveta

Vďaka svojim jedinečným a dôkladným znalostiam procesov vytvárajú tímy pracovníkov spoločnosti tremco illbruck v našich štyroch technologických centrách revolučné výrobky pre značky illbruck, TREMCO, Nullifire a PACTAN. Ich trvalým a základným cieľom je vytvárať maximálnu pridanú hodnotu pre našich zákazníkov. tremco illbruck je vo svojom odvetví novátorskou spoločnosťou, ktorá sa snaží zaručiť trvalo udržateľnú budúcnosť vytváraním rýchlejších, bezpečnejších a ľahšie použiteľných výrobkov. Výrobkov, ktoré sú hospodárnejšie a spĺňajú – alebo dokonca prekonávajú – aktuálne zákonné požiadavky.

Okrem našich špičkových výrobkov ponúkame aj úplný sortiment služieb: Podporujeme našich zákazníkov pomocou prispôsobených návrhov aplikácie a zdieľame naše odborné znalosti v rámci školiacich kurzov a poradenských služieb v oblasti aplikácií, ako je naša platforma pre odborníkov alebo linka technickej podpory a chatovacia služba. Či už vás navštívime vo vašej prevádzke alebo výrobnom závode, alebo vy navštívite náš internetový obchod či jedno z našich 10 školiacich stredísk – všetci naši zákazníci môžu využívať roky technických skúseností a profesionálneho poradenstva našej spoločnosti. Každodenne viac ako 1 100 zamestnancov spoločnosti tremco illbruck v celej Európe, na Blízkom východe a v Ázii zanietene pracuje s cieľom uspokojiť zákazníkov, pričom vytvárajú impozantné riešenia pre viac ako 90 krajín po celom svete.

Vďaka tomu, že sme súčasťou spoločnosti RPM International Inc. obchodovateľnej na burze cenných papierov so sídlom v USA, môžeme sa spoľahnúť na bezpečie, ktoré nám táto globálna spoločnosť poskytuje, a zároveň využívať slobodu pri spĺňaní konkrétnych požiadaviek v krajinách, kde pôsobíme na lokálnej úrovni. Vďaka takto dosiahnutému úspechu dokážeme neustále investovať do rozvoja spoločnosti a vývoja produktov – aby sme projektom našich zákazníkov neustále poskytovali výhodu nad ich konkurentmi. Spoločnosť tremco illbruck dokonale chápe dôležitosť detailov, a práve vďaka tomu formujeme budúcnosť pre vyššiu kvalitu stavieb.