Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Ochrana údajov

Prehlásenie o ochrane osobných údajov

1. Nakládání s osobními údaji

Webová stránka www.tremco-illbruck.com, ako aj všetky subdomény, ktoré patria do tejto oblasti, sú ponukou spoločnosti tremco illbruck Group GmbH v Kolíne nad Rýnom ("tremco illbruck"). Na týchto webových stránkach tremco illbruck prevádzkuje internetový obchod, ako aj internetový portál pre informácie o spoločnosti tremco illbruck a produkty distribuované skupinou tremco illbruck. Ochrana vašich osobných údajov prostredníctvom zhromažďovania, spracovania a používania počas vašej návštevy internetových stránok tremco illbruck je pre nás dôležitým problémom. V nasledujúcom texte vám vysvetlíme, ktoré informácie tremco illbruck zhromažďuje počas vašej návštevy internetových stránok a ako ich používa tremco illbruck.

2. Spracovanie údajov pri návšteve internetových stránok

Spoločnosť Tremco illbruck sa snaží o zlepšenie a aktualizáciu ponuky na internetových stránkach tremco illbruck pre zákazníkov a potenciálnych zákazníkov s cieľom zvýšiť atraktívnosť ponuky. Vždy, keď sa na internetových stránkach tremco illbruck sprístupňujú internetové stránky vyhľadávania internetových stránok, uchovávajú sa údaje, ktoré nie sú priradené fyzickej osobe a používajú sa výlučne na interné, štatistické a technické účely tremco illbruck. Zhromažďujeme údaje na základe oprávneného záujmu v súlade s článkom 6 ods. 1 f) všeobecného nariadenia EÚ o ochrane údajov (GDPR). Mená, adresy, telefónne čísla, e-mailové adresy alebo iné kontaktné údaje sa nebudú zhromažďovať, pokiaľ dobrovoľne nevykonáte takéto vyhlásenia, napríklad v rámci požiadavky alebo žiadosti. V tomto prípade tremco illbruck nevytvára žiadne používateľské profily na návštevu internetových stránok..

Při otevření stránek se podrobně ukládají následující údaje.

  • Hesla a názvy souborů, které stahují příslušní uživatelé na internetových stránkách firmy tremco illbruck,
  • IP adresa, ze které byly soubory staženy,
  • datum a čas otevření příslušné internetové stránky,
  • množství přenesených dat,
  • okamžik příslušného prvního otevření některé z internetových stránek společnosti tremco illbruck a okamžik příslušné poslední aktivity na některé ze stránek,
  • dotazy na stav prostřednictvím úspěšného otevření souborů,
  • typ použitého internetového prohlížeče a uživatelem naposledy navštívená stránka (tzv. reference).

3. Zpracování údajů v případě poptávek

 

V prípade, že vaša e-mailová adresa a ďalšie kontaktné informácie, ako napríklad Vaše meno v súvislosti s požiadavkou, najmä na stránke "Kontakt" s vaším súhlasom, vám tremco illbruck zašle zodpovedajúco požadované informácie. Zhromažďovanie a spracovanie vašich údajov je založené na vašom súhlase podľa čl. 6 ods. 1 a) GDPR. Máte právo kedykoľvek odvolať svoj súhlas. Vaše údaje vymažeme ihneď po zrušení, ak neexistujú žiadne právne dôvody na ukladanie údajov. Vaše zadané údaje budú uložené v súbore alebo v e-mailovom programe a použité výlučne na korešpondenciu s požadovanými informáciami

4. Zpracování údajů v případě objednávek

 

V rámci objednávacích procesov sa najprv uchovávajú údaje, ktoré nie sú priradené fyzickej osobe a ktoré používajú tremco illbruck na interné štatistické účely. Toto je informácie o produktoch umiestnených v nákupnom koši (celková hodnota koša, hodnota a počet jednotlivých tovarov). 
Okrem toho spracovanie osobných údajov je takéto:

Zhromažďovanie a uchovávanie osobných údajov 

Osobné údaje sa zhromažďujú a ukladajú aj na našich webových stránkach v súvislosti s vašimi nákupmi uskutočnenými v našom online obchode. Tieto údaje (údaje o zmluve), ktoré ste dobrovoľne poskytli v rámci objednávky, sú potrebné pre vzájomné a riadne plnenie zmluvy podľa čl. 6 ods. 1 b). Vaše osobné zmluvné údaje (napríklad meno, adresa doručenia, e-mailová adresa atď.) Budú zhromaždené a uložené na spracovanie vašich objednávok a otázok. Vašu e-mailovú adresu budeme zhromažďovať a ukladať na odoslanie potvrdenia objednávky, zmluvných podmienok a ďalších informácií týkajúcich sa vašej objednávky alebo zmluvných podmienok.

Používanie a šírenie osobných údajov 

Osobné údaje (údaje o zmluve) získané ako súčasť objednávky v internetovom obchode sa používajú výhradne na vybavovanie vašich objednávok alebo otázok. Žiaden prenos, predaj ani iné prenosy vašich osobných údajov tretím stranám sa neuskutočnia, pokiaľ to nie je potrebné na účely spracovania zmlúv. Napríklad je potrebné, aby sme vašu adresu odovzdali námornej spoločnosti poverenej vykonaním dodávky na vykonanie vašej objednávky. Neexistuje žiadny vývoz údajov do krajín mimo Európskeho hospodárskeho priestoru.

Okrem toho je prenos, predaj alebo iný prenos osobných údajov tretím stranám vylúčený, pokiaľ tremco illbruck nie je povinný preniesť zákonom alebo rozhodnutím súdu, alebo sa prevod uskutoční v prípade útokov na IT infraštruktúru spoločnosti tremco illbruck Na účely právneho a trestného stíhania.

 

5. Cookies

 

Keď navštívite internetové stránky tremco illbruck, informácie sa niekedy ukladajú a ukladajú vo forme súborov cookie (malé textové súbory) v počítači. To je účel, aby sa ponuka na internetových stránkach tremco illbruck stala užívateľom priateľskou, flexibilnou a efektívnou pre vás ako používateľ. Súbory cookie môžu tremco illbruck používať aj na ukladanie hesiel. To umožňuje užívateľovi automaticky sa prihlásiť po opätovnej dostupnosti stránky. Máte možnosť nastaviť internetový prehliadač tak, aby súčasne alebo v pravidelných intervaloch odstraňoval súbory cookie zo svojho úložiska údajov, zablokoval všetky súbory cookie alebo varoval pred uložením súboru cookie. Pri zadávaní hesiel ako súčasti prihlásenia máte tiež možnosť nepovoliť automatické prihlásenie, a tým zabrániť ukladaniu hesiel. Ak ponecháte internetové stránky tremco illbruck prostredníctvom hypertextového odkazu a prístupu na iné webové stránky, je možné, že súbory cookie nastavujú poskytovatelia prepojených internetových stránok. Pre tieto cookies, tremco illbruck nie je právne zodpovedný.

 

6. Funkcie sociálnych médií

Naše stránky môžu zahŕňať aj sociálne médiá alebo funkcie generovania vedúcej reklamy, ako sú tlačidlá a widgety Google, Facebook, LinkedIn, Youtube alebo Twitter, ako napríklad zdieľanie tohto tlačidla. Tieto funkcie môžu zhromažďovať vašu adresu IP, ktorú stránku navštívite na našich stránkach a môžete nastaviť cookie, aby funkcia fungovala správne. Sociálne médiá a hlavné funkcie a widgety môžu byť hosťované treťou stranou. Vaše interakcie s týmito funkciami a miniaplikáciami sa riadia zásadami ochrany osobných údajov spoločnosti, ktorá ich poskytuje.

 

7. Google Analytics

Táto stránka tremco illbruck využíva najmä webovú službu Google Analytics, ktorú poskytuje spoločnosť Google, Inc. (ďalej len "Google"). Služba Google Analytics používa takzvané "súbory cookie", textové súbory, ktoré sú uložené vo vašom počítači a ktoré umožňujú analýzu používania webových stránok. Spracovanie vašich údajov prostredníctvom súborov cookie prebieha na základe článku 6 ods. 1 f) GDPR na ochranu oprávnených záujmov tremco illbruck. Informácie vytvorené súborom cookie o používaní tejto webovej lokality (vrátane vašej IP adresy) sú prenesené na server Google v USA a uložené tam. Použitie funkcie "anonymizácia IP" pre vašu IP adresu zaručuje zníženie adresy IP o posledný oktet v rámci Európskej únie alebo členských štátov Európskeho hospodárskeho priestoru, čo znamená, že jasné priradenie IP adresy už nie je je to možné. Adresa IP poskytnutá vaším prehliadačom ako súčasť služby Google Analytics sa nebude zlúčiť s inými údajmi spoločnosti Google.
Môžete zabrániť uloženiu súborov cookie nastavením softvéru prehliadača podľa toho; Upozorňujeme však, že v tomto prípade nebudete môcť úplne využívať všetky funkcie tejto webovej stránky. Okrem toho môžete zabrániť tomu, aby spoločnosť Google zhromažďovala a spracúvala údaje (vrátane vašej IP adresy) súvisiace s používaním webových stránok (vrátane vašej IP adresy), ako aj so spracovaním takýchto údajov spoločnosťou Google stiahnutím plug- in je k dispozícii na nasledujúcom odkazu A inštalácia: tools.google.com/dlpage/gaoptout.

 

8. Měření konverze s pixlem pro akci návštěvníka z Facebooku

Najmä s Vaším súhlasom používame v rámci našej internetovej prítomnosti "pixel akcie návštevníka" spoločnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA ("Facebook"). Môžeme ju použiť na sledovanie akcií používateľov, ktorí videli alebo klikli na reklamu na Facebooku. To nám umožňuje sledovať efektívnosť inzercie na Facebooku pre štatistické účely a účely výskumu trhu. Údaje zhromaždené týmto spôsobom sú pre nás anonymné, tj nevidíme osobné údaje jednotlivých používateľov. Tieto údaje však budú uložené a spracované spoločnosťou Facebook, ktorá vám bude poskytnutá podľa našich vedomostí. Spoločnosť Facebook môže tieto údaje pripájať so svojim účtom na Facebooku a využívať aj svoju vlastnú reklamu podľa politiky používania údajov Facebooku www.facebook.com/about/privacy/. Môžete Facebooku, ako aj jeho partnerov povoliť, aby sa reklamné inzeráty zapínali a vypínali z Facebooku. Na tieto účely môžete na počítači ukladať aj súbor cookie. Tento súhlas môže deklarovať iba používatelia starší ako 13 rokov. Ak ste mladší, požiadajte o radu svojich rodičov. Kliknite tu, ak chcete odvolať svoj súhlas: www.facebook.com/settings/

 

9. Právo na informaci, odvolání a výmaz

Máte právo kedykoľvek zrušiť súhlas s používaním vašich osobných údajov s účinnosťou pre budúcnosť. Vymazanie osobných údajov sa uskutoční, ak ste zrušili svoj súhlas s uložením proti tremco illbruck, ak vaše vedomosti už nie sú potrebné na splnenie účelu sledovaného skladovaním alebo jeho uloženie je zakázané z iných právnych dôvodov. Na písomnú žiadosť tremco illbruck s radosťou informuje o údajoch, ktoré sme o vás uložili (napr. Meno, adresa, telefónne číslo). Prosím, použite kontaktné údaje tremco illbruck na vytlačenom alebo kontaktnom mieste .Ak zistíte, že informácie, ktoré máme o vás, sú nesprávne, máte právo opraviť ich v súlade s článkom 16 GDPR.

Máte právo obmedziť spracovanie vašich údajov. To znamená, že vaše údaje nebudú vymazané, ale budú označené tak, aby obmedzili ďalšie spracovanie alebo použitie (článok 18 GDPR). Ak si želáte, môžeme vám poskytnúť kópiu vašich osobných údajov alebo ich preniesť do iného subjektu (napr. Vládneho orgánu alebo spoločnosti) v spoločnom strojom čitateľnom formáte (článok 20 GDPR).

V zásade máte tiež všeobecné právo vzniesť námietky voči legitímnemu spracovaniu údajov, ktoré je vo verejnom záujme, pri výkone verejnej moci alebo z dôvodu legitímneho záujmu orgánu (článok 21 GDPR).

Ak máte otázky týkajúce sa ochrany údajov, môžete nás kontaktovať na adrese dataprotection(at)tremco-illbruck.com.

 

10. Bezpečnostní upozornění

Spoločnosť Tremco illbruck sa usiluje o prijatie všetkých potrebných technických a organizačných bezpečnostných opatrení na ukladanie vašich osobných údajov tak, aby neboli prístupné tretím stranám ani verejnosti. Ak nás chcete kontaktovať e-mailom, dôvernosť prenášaných informácií je obmedzená na bežný rozsah, pretože obsah e-mailov môže byť zobrazený treťou stranou. Online ponuka tremco illbruck obsahuje odkazy na iné webové stránky. Nemáme vplyv na pravidlá ochrany osobných údajov svojich operátorov

 

Vydané / zodpovedné za obsah:

tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27 
51149 Köln 
T. +49 2203 57550 0 
F. +49 2203 57550 60 
 info@tremco-illbruck.com 
www.tremco-illbruck.com

tremco illbruck Group GmbH 
Register: Amtgericht Köln, HRB 74090 
Umsatzsteuer-ID: DE 188467964 
Geschäftsführer: Reiner Eisenhut, Daniel Johnson