Meníme sa na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Ľudia & kultúra

"Najmite tých najlepších ľudí. Vytvorte im prostredie, ktoré ich udrží. Potom ich nechajte robiť ich prácu." (Frank C. Sullivan, Zakladateľ RPM, 1947)

Filozofia úspechu

V Tremco illbruck sme vypestovali kultúru ľudí s tímovým a ústretovým duchom. Vytvorili sme pre nich pracovnú atmosféru, ktorá podporuje ich profesijný rast. Zaviedli sme sadu nástrojov a procesov podporujúce kariérny rozvoj:

  • Talent management
  • Medzinárodné rozvojové programy
  • Medzinárodné projekty
  • Profesijné vzdelávanie