Explore our brands

De wet kwalteitsborging voor de bouw

19.06.2017

De wet kwaliteitsborging voor het bouwen is met brede steun aangenomen door de Tweede Kamer en de verwachting is dat de wet zonder problemen door de Eerste Kamer komt. Met de wet kwaliteitsborging voor de bouw zorgt de overheid voor een minimaal veiligheidsniveau.

Brandveiligheid

Elk gebouw heeft te maken met brandveiligheid, denk hierbij aan rookmelders, maar een juiste brandscheiding beschermt u daadwerkelijk tegen brand en rook. Daarom wordt een gebouw onderverdeeld in brandcompartimenten. De indeling van een brandcompartiment is afhankelijk van vloeroppervlakte en de functie van een gebouw. In gebouwen met een zorgfunctie wonen bijvoorbeeld vaak verminderd zelfredzame personen. Zo’n gebouw vereist een hogere brandveiligheid dan een kantoorpand van één verdieping. Het is dus uitermate belangrijk om altijd de functie van een gebouw helder te hebben en te bekijken wat voor personen er in het gebouw aanwezig zijn.

Brandcompartimenten

De grenzen van de brandcompartimenten zijn brandscheidingsconstructies (muren en vloeren). Als er door de muur of vloer van het brandcompartiment doorvoeringen worden aangebracht (denk aan stalen leidingen, kunststof buizen, elektra etc) moeten deze openingen brandwerend worden afgedicht om het brandcompartiment te herstellen. Natuurlijk hebben de architect, de toeleverancier van bouwmaterialen en de aannemer hun eigen verantwoordelijkheid, maar primair gezien is de eigenaar en gebruiker verantwoordelijk voor de veiligheid van een gebouw.

Nullifire

Met Nullifire bieden wij u een compleet gecertificeerd pakket van brandwerende afdichtingsproducten voor voegen en doorvoeringen in bouwkundige constructies. Naast een hoogwaardig productassortiment bieden wij adviezen, trainingen en een online adviestool.

Opname-app Snagstream

Om gespecialiseerde applicateurs nog verder te ondersteunen biedt tremco illbruck de opname-app Snagstream aan. Snagstream is de perfecte oplossing voor snelle en eenvoudige brandwerendheidsinspecties.

Als de bouwtekeningen in Snagstream ge-upload zijn kunnen opmerkingen en adviezen vastgelegd worden. Door het nauwkeurig vastleggen van zogenaamde snags, eventueel ondersteund met foto’s, wordt er een optimale inspectie vastgelegd van de hele situatie. Zelfs opmerkingen toevoegen aan afbeeldingen behoort tot de mogelijkheden. Betrokkenen kunnen direct aangestuurd worden vanuit de app en na afronding van het project heeft u het hele bouwdossier digitaal vastgelegd. Ideaal voor eventuele periodieke controles.

Na inspectie van het pand ontvangt de opdrachtgever een digitaal logboek. Hierin is gemakkelijk te zien wat de status van het gebouw is en welke aanpassingen er eventueel nog moeten worden doorgevoerd of reeds zijn uitgevoerd. De opdrachtgever/gebouweigenaar en andere bevoegde partijen hebben daarmee altijd actueel inzicht in de brandveiligheid van het pand en dit is ook aantoonbaar bij de verzekeraar.

Wilt u meer informatie? Neem contact met ons op.