Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Thermische buitengevelisolatiesystemen - materialen en renovatie

Sinds midden jaren '60 zijn thermische buitengevelisolatiesystemen toegepast om de energiezuinigheid van gebouwen te verhogen. Dit wordt gebruikt voor nieuwe gebouwen en voor renovatieprojecten – met uitzondering van monumentale gebouwen en vakwerkhuizen, omdat het buitengevelisolatiesysteem de historische gevel zou verbergen. Naast polystyreen kunnen talloze andere isolatiematerialen worden gebruikt. Voor het uiteindelijke gevelontwerp is er ook een veelheid aan opties. Dit niet alleen, maar oude systemen hoeven niet per se te worden verwijderd, maar kunnen ook verdubbeld worden.

Een buitengevelisolatiesysteem is meer dan polystyreen

Tegenwoordig is meer dan 90 procent van de gebouwen voorzien van warmte-isolatie uit polystyreenplaten (EPS/XPS), ook wel piepschuim genoemd. Daarnaast worden ook vaak minerale en houtvezelplaten gebruikt.

Over het algemeen kunnen isolatiematerialen in twee categorieën worden onderverdeeld: organische en anorganische isolatiematerialen. Binnen één groep wordt onderscheid gemaakt tussen natuurlijke en synthetische materialen.

  • Tot de categorie synthetische anorganische ETIC-materialen horen Aerogel, minerale wol en mineraalschuim.
  • Polystyreen, fenolhars en polyurethaanplaten worden gekenmerkt als synthetische organische isolatiematerialen.
  • Natuurlijke organische materialen zijn onder andere houtvezel, hennepwol of kurkplaten.


Criteria voor de keuze van geschikte isolatiematerialen

Bij de keuze van een geschikt thermisch buitengevelisolatiesysteem is een reeks factoren bepalend voor de mate waarin een isolatiemateriaal geschikt is voor een bepaald gebouw, de locatie en wijze van bouwen en de doelstellingen op energiegebied:

Thermische geleidbaarheid: dit geeft aan hoeveel warmte er extern verloren gaat door het isolatiemateriaal.

Waterdampdiffusieweerstandsfactor μ: hoe hoger deze waarde, hoe minder damp in het materiaal doordringt, wat een positief effect heeft op de energiezuinigheid.

Bruto dichtheid: dit beschrijft de verhouding tussen de massa en het volume van de gevelisolatie. Lagere dichtheid zorgt voor betere isolatie. Bij een hogere dichtheid kan de dikte van het isolatiemateriaal worden gereduceerd.

Concentratie van primaire energie: dit geeft aan hoeveel energie nodig is om gevelisolatie te produceren, van het verkrijgen van de grondstoffen tot aan het eindproduct.

Materiaalklasse: deze klasse bepaalt de ontvlambaarheidseigenschappen van een materiaal.

Talloze bevestigingsmogelijkheden voor gevelisolatiesystemen

Het bevestigen van het isolatiemateriaal aan de draagmuur kan op verschillende manieren plaatsvinden. Een van de mogelijkheden is om het gevelisolatiesysteem met een speciale, aangepaste lijm aan de wand te bevestigen. Ook de combinatie van lijmen en ankers evenals mechanische montage met rails is mogelijk. Het gebruikte type hangt af van het gekozen isolatiemateriaal, het gewicht en het oppervlak.

Geïsoleerde gevels hoeven er niet altijd hetzelfde uit te zien. Met gevelbekleding is er veel ruimte voor verschillende ontwerpmogelijkheden: keramische oppervlakken, steen, glas, baksteen, hout en bepleisteren..

Renovatie en modernisering van thermische buitengevelisolatiesystemen

Het buitengevelisolatiesysteem van polystyreen is de laatste tijd meermaals bekritiseerd omdat het moeilijk recyclebaar is. Het klopt dat de industrie haar technologieën moet verbeteren om het aandeel gerecycled EPS-afval, dat op dit moment 25 procent bedraagt, te vergroten. Thermische buitengevelisolatiesystemen zijn zeer duurzaam en kunnen daarom eenvoudig worden gemoderniseerd door ze te verdubbelen.

Na-isolatie is in ieder geval zinvol als renovatie van de gevel of van het gehele gebouw gepland staat. De extra kosten voor alle genomen maatregelen zullen hierdoor slechts licht stijgen, aangezien de apparatuur bijvoorbeeld voor meerdere werkstappen kan worden gebruikt. Buitengevelisolatie is slechts één element in de renovatie van gebouwen omwille van energie(besparing). Daarom kunnen de bouwkundige maatregelen worden gecombineerd met andere, bijvoorbeeld de professionele installatie van warmte-isolerende kozijnen. In dit verband moet bijzondere aandacht worden besteed aan afdichtingen van aansluitvoegen.

Het uitkiezen van het ETIC-systeem: een grondige analyse van de gebouwstructuur uitvoeren

Sinds midden jaren '60 zijn thermische buitengevelisolatiesystemen toegepast om de energiezuinigheid van gebouwen te verhogen. Er zijn talloze materialen en oppervlaktecoatings beschikbaar, die een persoonlijke keuze mogelijk maken. Aangezien elk gebouw uniek is, moet een expert vooraf onderzoeken welk gevelisolatiesysteem het meest geschikt is om de energiedoelstellingen te halen. Op dit vlak speelt het vermijden van koudebruggen een belangrijke rol.