Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Klimaatverandering en een groeiende behoefte aan energie betekenen dat een duurzame strategie om de efficiëntie van energie te verhogen vereist is. Daarom zijn er al enkele jaren tal van maatregelen genomen om het energieverbruik te verminderen. Dit heeft een positief effect gehad: de isolatienormen verbeteren en de energiebehoefte wordt duidelijk verminderd. Als gevolg van deze ontwikkelingen worden zwakke plekken in de gebouwschil die niet worden verholpen, steeds belangrijker.

 

 

Koudebruggen

Koudebruggen zijn punten in de thermische gebouwschil waar een verschil in thermische energieoverdracht waarneembaar is. Tussen koudebruggen wordt onderscheid gemaakt op basis van de verschillende redenen waarom ze ontstaan: Koudebruggen als gevolg van materialen: als verschillende materialen met verschillende thermische geleidbaarheid en isolerende eigenschappen naast elkaar worden geplaatst, ontstaan koudebruggen als gevolg van materialen (bv. gewapende stalen stutten of cement in de muren of binnenmuren die de isolatielaag breken). Geometrische koudebruggen: Als de warmteabsorberende binnenoppervlakken en de warmteafgevende buitenoppervlakken verschillen in grootte, leidt dit tot geometrische koudebruggen (bijv. bouwranden of hoeken van gebouwen). Koudebruggen als gevolg van de bouw: verbindingen tussen bouwelementen binnen samengestelde thermische systemen veroorzaken bouwgerelateerde koudebruggen (bijv. balkons, rolluiken, goten).

Er zijn veel redenen te noemen om koudebruggen te verminderen. Dit komt omdat de gevolgen van koudebruggen een negatief effect hebben op het bestaande gebouw en de gebruikers ervan.

De gevolgen van koudebruggen:

  • Verhoogde warmtebehoefte en energieverbruik: de verhoogde afvoer van warmte leidt tot lage interne oppervlaktetemperaturen. De koude oppervlakken stralen slechts kleine hoeveelheden warmte uit – dit heeft een negatief effect op het thermisch comfort. Dit wordt gecompenseerd door de toegenomen energiebehoefte. Energieverbruik neemt toe.
  • Onvoldoende leef-hygiëne: de interactie van warme, vochtige lucht op koude oppervlakken leidt tot de vorming van condensatie. Samen met stof en behangplaksel of verf is dit een ideale voedingsbodem voor schimmel. Dit kan gezondheidsproblemen veroorzaken!
  • Risico op structurele schade: constante condensatie kan ervoor zorgen dat het gebouw vochtig wordt. Als dit de constructie van het gebouw binnendringt, kan dit op lange termijn schade toebrengen aan de bouwkundige constructie van het gebouw. Permanent vochtige bouwcomponenten veroorzaken een verhoogde thermische geleidbaarheid. Dit versterkt vervolgens de koudebrug.

Hoe om te gaan met koudebruggen

Zowel bij nieuwbouw als bij renovatieprojecten zou er technische planning moeten worden gebruikt voor de omgang met koudebruggen. Dit is de enige manier om de negatieve gevolgen te minimaliseren. Planners en vaklieden hebben een gelijke verantwoordelijkheid om te garanderen dat de nodige maatregelen worden genomen om koudebruggen tot een minimum te beperken.

Vermindering van koudebruggen

Het is niet mogelijk om een gebouw met helemaal geen koudebruggen te bouwen. Met name geometrische koudebruggen op hoeken van gebouwen kunnen niet volledig worden voorkomen. Het aantal koudebruggen kan echter met behulp van architectonische trucs verminderd worden. Rijtjeshuizen zijn het perfecte voorbeeld van hoe om te gaan met geometrische koudebruggen: het aantal hoeken van gebouwen kan door deze manier van ontwikkelen drastisch worden verminderd.

Gekwalificeerde evaluaties, gedetailleerde planning en technische expertise in de uitvoering kunnen de negatieve effecten van koudebruggen minimaliseren. Het doel is om te voorkomen dat de oppervlaktetemperatuur van de binnenmuren daalt. Het gebruik van isolatieproducten voor de gebouwschil draagt ook bij aan het verminderen van energieverlies – het is dus mogelijk om een energiezuinig gebouw te bouwen ondanks koudebruggen!