Wij zijn CPG Europe
Ontdek onze merken

Geen plaats voor schimmels: Basisregels voor de juiste installatie

Iedereen weet: om geen schimmel te laten ontstaan, moet de aanwezigheid van permanent vocht worden voorkomen. Gaat het echter om gedetailleerde planning en uitvoering, dan worden door onwetendheid of een verkeerde inschatting vaak fouten gemaakt. Tijdsdruk op de bouwplaats, onvoldoende planning en een slechte coördinatie van de verschillende werkdisciplines maken de situatie er niet beter op. En de uitdagingen waar men mee te maken krijgt zijn groot. Want de huidige bouwmethoden vereisen een perfecte luchtdichtheid, om vocht te voorkomen. Maar niets staat een vakkundige plaatsing van een kozijn in de weg als er een paar basisregels in acht worden genomen. Welke dat zijn, leggen onze experts uit.

Voegafdichting van aansluitingen tussen bouwcomponenten

Theoretisch is alles helder: een gebouwschil moet de eisen voor thermische isolatie, bescherming tegen slagregen, luchtdichtheid en dampdichtheid vervullen. Het resultaat hiervan hangt echter af van de mate waarin iedere individuele component dit kan vervullen. Terwijl wanden en met name de hightech-ramen van tegenwoordig deze taken zonder problemen vervullen, is de situatie bij de raakvlakken tussen twee componenten beduidend moeilijker. Verschillende warmtegeleidende eigenschappen en fysische toestanden komen hier samen. Verandert dit samenspel – bijvoorbeeld tijdens een verbouwing – kan dit vervelende gevolgen met zich meebrengen wanneer u zich niet aan cruciale basisregels houdt.

De correcte kozijnpositie: Dauwpunt berekenen

Schimmel laat zien waar de oppervlaktetemperatuur te laag is en waar de aansluiting van het thermisch isolerende raam had moeten zijn. Met isotherm- en vochtigheidsberekeningen kunt u anticiperen op de schimmel. De beoogde positie van het kozijn kan zo vooraf worden gecontroleerd en overeenkomstig worden gecorrigeerd. Helaas wordt dat bij energetische renovaties vaak onderschat – of vergeten. Dat gebeurt met name wanneer de vervanging van het raam en de isolatie van de buitenwand weliswaar in één keer worden gepland, maar niet tegelijkertijd plaatsvinden. Daarom moeten opdrachtgevers worden geadviseerd om ervoor te zorgen dat de renovatie tijdens een bouwfase plaatsvindt.

De luchtdichte bouwschil: een uitdaging

Een nog grotere uitdaging – want veel minder goed te controleren – is de bouwschil. Deze dient naadloos luchtdicht te zijn. Met name bij de raamaansluiting is dat erg complex. Hier moeten vaak meerdere materialen aan de binnenkant luchtdicht met elkaar worden verbonden. Lekkages of defecten zijn later niet meer te zien wanneer er overheen wordt gebouwd of wanneer ze worden afgedekt. Maar precies op dit punt dringt de vochtige binnenlucht naar binnen en condenseert aan de binnenkant van de voeg. Het vocht vermindert de efficiëntie van de thermische isolatie en zorgt daarom ook op deze zwakke plek uiteindelijk tot schimmelvorming. Daarom moet de voeg zoveel mogelijk worden afgedicht en tegelijkertijd moet worden gezorgd dat het vocht dat door diffusieprocessen is binnengedrongen, gemakkelijker naar buiten kan ontsnappen dan dat het naar binnen dringt.

Het principe: binnen dichter dan buiten

Het doel is een constructie die aan de binnenkant luchtdicht en dampdicht is, aan de buitenkant dampdoorlatend, bestand tegen slagregen en weersinvloeden, en in het midden warmte- en geluidsisolerend. Om dit te bereiken moeten de afdichtingsmaterialen permanent functioneren en zodanig op elkaar zijn afgestemd dat ze, afhankelijk van hun positie in de kozijnaansluitingsvoeg, de luchtstroom van de ruimte naar buiten uitsluiten en tegelijkertijd de dampdiffusie naar buiten toe mogelijk maken.

Bron van fouten bij het plaatsen van een kozijn

Voorwaarde voor een vakkundige uitvoering is goede communicatie tussen alle betrokkenen bij de bouw. Dat begint met een solide detailplanning, die niet alleen aan de raamproducent moet worden overgelaten. Deze moet bovendien in staat zijn de gekozen producten juist te combineren. Wie kiest voor een goed getest afdichtingssysteem loopt het minste risico. Desondanks kunnen bij het plaatsen toch fouten worden gemaakt. Folies die alleen voor binnen of alleen voor buiten kunnen worden gebruikt, worden snel door elkaar gehaald. Dit voorkomt niet alleen dat vocht naar buiten ontsnapt. Het hoopt zich ook op aan de binnenkant van de buitenste folie. Producer zouden producten daarom zo moeten maken dat ze intuïtief op de juiste wijze worden aangebracht. Bij de genoemde folies helpt een variabele Sd-waarde. Zo kunnen ze zowel aan de binnen- als aan de buitenkant worden aangebracht.

Ook gebrek aan zorgvuldigheid bij de uitvoering van afdichtingen leidt tot problemen. Vaak wordt hiervoor in de offertecalculatie niet voldoende tijd voor gepland. Bovendien wordt er op de bouwplaats vaak onder tijdsdruk gewerkt. Iedereen die erop vertrouwt "dat alles op de een of andere manier wel zal werken" heeft op de lange termijn het nakijken: schimmel rond het kozijn als huiseigenaar en klachten van klanten als verwerker.