Maatschappelijk Verantwoord Ondernemen

Wij nemen onze verantwoordelijkheid

Voor het milieu

  • programma´s voor terugdringen van afvalproductie (nul restafval)
  • lager energieverbruik
  • warmteterugwinningssystemen
  • zonnedaken
  • meer duurzame grondstoffen


Voor onze medewerkers

  • veilige werkomstandigheden
  • programma voor stoppen met roken
  • fitnessprogramma


Voor onze gemeenschappen

  • steunen van goede doelen
  • participatie in plaatselijke gemeenschappen
illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN