Měníme se na Tremco CPG Europe.
Explore our brands

Tiráž

Všechna práva on-line prezentace tremco illbruck zůstávají vyhrazena. Neautorizované kopírování a použití obsahů a obrázků společnosti tremco illbruck GmbH je zakázáno. Obsahy internetové stránky společnosti tremco illbruck GmbH smějí být využívány výhradně pro osobní potřebu. Kopírování, rozmnožování nebo změna internetové stránky tremco illbruck GmbH je zakázáno. tremco illbruck GmbH nepřebírá žádné záruky za možnosti přístupu nebo kvalitu přístupu a způsob zobrazení. Společnost tremco illbruck GmbH není zodpovědná za obsahy odkazovaných stránek mimo on-line prezentaci tremco illbruck GmbH Zobrazovaná nabídka produktů a služeb, jakož i technické údaje odpovídají aktuálnímu stavu v Německu, změny a omyly jsou vyhrazeny.

Ručení za obsahy

Obsahy našich stránek byly sestaveny s největší pečlivostí. Za správnost, kompletnost a aktuálnost obsahů však nemůžeme přebírat žádnou záruku. Jako společnost nabízející služby jsme podle § 7 odst. 1 TMG zodpovědní za vlastní obsahy na těchto stránkách podle všeobecných zákonů. Podle § 8 až 10 TMG však nejsme, jako společnost nabízející služby, povinni kontrolovat nebo podle okolností zkoumat předané nebo uložené cizí informace, které ukazují na protizákonnou činnost. Povinnosti k odstranění nebo zablokování užívání informací podle všeobecných zákonů zůstávají tímto nedotčeny. Toto ručení je však možné až od okamžiku znalosti konkrétního porušení práv. Při získání znalosti odpovídajících porušení práv obratem obsahy odstraníme.

Ručení za odkazy

Naše nabídka obsahuje odkazy na externí internetové stránky třetích osob, na jejichž obsahy nemáme žádný vliv. Proto také nemůžeme za tyto cizí obsahy převzít žádné záruky. Za obsahy odkazovaných stránek je vždy odpovědný příslušný nabízející nebo provozovatel stránek. Odkazované stránky budou v okamžiku odkazování prověřeny na možná porušení práv. Protiprávní obsahy nebyly v okamžiku odkazu rozpoznatelné. Trvalá kontrola obsahu odkazovaných stránek však bez konkrétních vodítek porušení práv není možná. Při zjištění porušení práv budou takovéto odkazy okamžitě odstraněny.

Autorské právo

Provozovateli stránek vytvořené obsahy a díla na těchto stránkách podléhají německému autorskému právu. Rozmnožování, přepracování, rozšiřování a jakýkoli způsob zhodnocení nad rámec autorských práv vyžaduje písemný souhlas příslušného autora nebo tvůrce. Stahování a kopie těchto stránek jsou povoleny pouze pro soukromé nekomerční použití. Pokud obsahy na těchto stránkách nebyly vytvořeny provozovatelem, jsou zohledněna autorská práva třetích stran. Zejména jsou takto označeny obsahy třetích stran. Pokud byste si přesto povšimli porušení autorských práv, prosíme o odpovídající upozornění. Při zjištění porušení práv okamžitě takovéto obsahy odstraníme.

Zodpovědnost za obsah:
tremco illbruck Group GmbH
Von-der-Wettern-Str. 27
DE-51149 Köln
T. +49 2203 57550 0
F. +49 2203 57550 90
info.de(at)tremco-illbruck.com
www.tremco-illbruck.com
Commercial Register: Amtsgericht Köln HRB 74090 Location: Cologne VAT Reg. No.: DE114222153
Managing Director: Melissa Schoger, Daniel Johnson

Concept, Web Design and Development:

UEBERBIT GmbH
Rheinvorlandstr. 7
68159 Mannheim

www.ueberbit.de