Ochrana údajů

Prohlášení o ochraně osobních údajů

1. Nakládání s osobními údaji

Internetová stránka www.tremco-illbruck.com jakož i všechny subdomény patřící k této doméně jsou nabídkou firmy tremco illbruck Group GmbH v Kolíně („tremco illbruck“). Firma tremco illbruck na těchto internetových stránkách provozuje internetový obchod a internetový portál sloužící k informování o podniku tremco illbruck a výrobcích prodávaných skupinou podniků tremco illbruck. Velmi nám záleží na ochraně Vašich osobních údajů získávaných, zpracovaných a používaných při Vaší návštěvě internetových stránek společnosti tremco illbruck. Níže Vám vysvětlíme, jaké informace společnost tremco illbruck během Vaší návštěvy internetových stránek získává a jak jsou společností tremco illbruck dále používány.

2. Zpracování dat

Při navštívení internetových stránek firmy tremco illbruck usiluje o zlepšení a aktualizaci nabídky na internetových stránkách pro zákazníky a zájemce, aby se zvýšila atraktivita nabídky. Za tímto účelem se při každém vstupu na internetové stránky firmy tremco illbruck při otevření internetových stránek ukládají údaje, které nejsou přiřazeny k žádné fyzické osobě a slouží výhradně k interním, statistickým a technickým účelům společnosti tremco illbruck. Data shromažďujeme na základě oprávněného zájmu dle článku 6 paragrafu 1 Evropského nařízení o ochraně osobních údajů (GDPR). Jména, adresy, telefonní čísla, e-mailové adresy nebo jiné kontaktní údaje nejsou zaznamenávány, ledaže byste tyto údaje uvedli dobrovolně, např. v rámci Vámi iniciované poptávky nebo při podání objednávky. Společnost tremco illbruck přitom nevytváří žádné uživatelské profily údajů návštěvníků internetových stránek.

Při otevření stránek se podrobně ukládají následující údaje.

  • Hesla a názvy souborů, které stahují příslušní uživatelé na internetových stránkách firmy tremco illbruck,
  • IP adresa, ze které byly soubory staženy,
  • datum a čas otevření příslušné internetové stránky,
  • množství přenesených dat,
  • okamžik příslušného prvního otevření některé z internetových stránek společnosti tremco illbruck a okamžik příslušné poslední aktivity na některé ze stránek,
  • dotazy na stav prostřednictvím úspěšného otevření souborů,
  • typ použitého internetového prohlížeče a uživatelem naposledy navštívená stránka (tzv. reference).

3. Zpracování údajů v případě poptávek

Pokud jste svoji e-mailovou adresu a jiné kontaktní údaje jako např. své jméno uvedli v rámci poptávky, obzvláště na straně „Kontakt“ s Vaším souhlasem, Vám společnost tremco illbruck zašle příslušné poptávané informace. Sběr a zpracování vašich dat je prováděno s vaším souhlasem dle čl. 6, paragrafu 1 a) GDPR. Máte právo tento souhlas kdykoliv zrušit. Pokud tak učiníte, neprodleně vaše data odstraníme, neboť již nebudeme mít důvod k legálnímu uchovávání vašich údajů. Vaše uvedené údaje budou uloženy v souboru, příp. v e-mailovém programu a používány výhradně pro korespondenci týkající se poptávaných informací.

4. Zpracování údajů v případě objednávek

V rámci objednávek budou nejprve uloženy údaje, které nejsou přiřazeny k žádné fyzické osobě a používají se k interním statistickým účelům společnosti tremco illbruck. Přitom se jedná o údaje k výrobkům uloženým do nákupního koše (celková cena nákupního koše, cena a počet jednotlivého zboží). Osobní údaje se navíc zpracovávají následovně:

Získávání a ukládání osobních údajů

Osobní údaje jsou na našich webových stránkách navíc získávány a ukládány v souvislosti s Vámi učiněnými nákupy v našem online obchodě. tyto údaje, která poskytnete dobrovolně v rámci objednávky (smluvní údaje), jsou zapotřebí pro vzájemné řádné plnění smlouvy, dle čl. 6, paragrafu 1 b). Vaše osobní smluvní údaje (např. jméno, dodací adresa, e-mailová adresa apod.) jsou získávány a ukládány za účelem vyřízení Vašich objednávek a poptávek. Vaši e-mailovou adresu získáváme a ukládáme za účelem zprostředkování potvrzení objednávky a dalších informací, které se týkají Vaší objednávky nebo smluvních podkladů.

Používání a předávání osobních údajů

Osobní údaje získané v rámci objednávky v online obchodě (smluvní údaje) se používají výhradně k vyřízení smlouvy a zpracování Vašich objednávek či poptávek. K předání, prodeji nebo jinému zprostředkování Vašich osobních údajů třetím osobám nedochází, ledaže by to bylo zapotřebí k účelům vyřízení smlouvy. Zpravidla je tak tedy zapotřebí, abychom pro provedení Vaší objednávky předali Vaši adresu zasilatelskému podniku pověřenému provedením dodávky. Nedochází k exportu údajů do států mimo Evropský hospodářský prostor. V ostatním jsou předání, prodej nebo jiné předání údajů třetím osobám vyloučeny, ledaže by k tomu byla společnost tremco illbruck byla povinna ze zákona nebo na základě soudního rozhodnutí nebo když je předání nutné v případě napadení IT infrastruktury společnosti tremco illbruck k právnímu či trestnímu stíhání.

5. Cookies

Pokud navštívíte internetové stránky společnosti tremco illbruck, budou do Vašeho počítače případně staženy a uloženy informace v podobě cookies (malé textové soubory). To slouží k uživatelsky příznivému, flexibilnímu a pro Vás jako uživatele efektivnímu vytvoření nabídky na internetových stránkách společnosti tremco illbruck. Cookies může společnost tremco illbruck používat i k ukládání identifikačních slov. Uživatel tak technicky získá možnost automatického přihlášení při novém otevření strany. Můžete svůj internetový prohlížeč nastavit tak, aby tento prohlížeč v pravidelných intervalech vymazával cookies z Vaší datové paměti, nebo aby Vás varoval, než bude cookie uloženo. Při zadávání hesel v rámci přihlášení navíc máte možnost neaktivovat automatické přihlášení a zabránit tak uložení identifikačních slov (hesel). Pokud opustíte internetové stránky společnosti tremco illbruck kliknutím na nějaký odkaz a dostanete se na cizí internetové stránky, může se stát, že poskytovatelé internetových stránek, na jejichž odkaz jste klikli, vloží cookies. Za tyto cookies společnost tremco illbruck právně nezodpovídá.

6. Sociální média

Naše stránky mohou obsahovat vazby na sociální média nebo funkce vyvolávající zájem/poptávku po našich produktech (Lead Generation) jako je Google, Facebook, LinkedIn, Youtube, Twitter a widgety jako je tlačítko „sdílení“. Tyto funkce mohou sbírat informace o vašich IP adresách, jakou stránku právě procházíte a mohou nastavovat soubory cookies, aby zajistily těmto funkcím jejich správný chod. Sociální média a widgety mohou být zajišťovány třetími stranami. Jakákoliv interakce s těmito funkčnostmi podléhá ochraně osobních údajů poskytované společností.

7. Google Analytics

Tato webová stránka společnosti tremco illbruck používá zejména Google Analytics, službu pro analýzu webu od společnosti Google Inc. („Google“). Google Analytics používá tzv. „cookies“, textové soubory, které se ukládají do Vašeho počítače a umožňují Vaši vlastní analýzu používání webové stránky. Zpracování vašich dat pomocí souborů cookies se uskutečňuje v souladu s článkem 6, paragrafu 1f) GDPR za účelem ochrany legitimního zájmu společnosti tremco illbruck. Informace vytvořené pomocí cookie při používání této webové stránky (včetně Vaší IP adresy) se přenáší na server společnosti Google v USA a zde se ukládají. Využívání funkce „anonymizeIP“ pro Vaši IP adresu zaručuje v Evropské unii nebo členských státech zkrácení IP adresy o poslední oktet, díky čemuž již není možné jednoznačné přiřazení IP adresy. IP adresa předaná v rámci funkce Google Analytics z Vašeho prohlížeče se neslučuje s jinými údaji společnosti Google. Příslušným nastavením softwaru svého prohlížeče můžete zabránit ukládání cookies; upozorňujeme Vás však na to, že v tomto případě případně nebudete moci v plném rozsahu využívat všechny funkce této webové stránky. Kromě toho můžete zabránit zaznamenávání údajů vytvořených prostřednictvím cookie a vztahujících se na Vaše používání webové stránky (včetně Vaší IP adresy) ve společnosti Google a zpracování těchto dat společností Google tak, že si stáhnete a nainstalujete plugin prohlížeče, který je k dispozici na následujícím odkazu: http://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de.

8. Měření konverze s pixlem pro akci návštěvníka z Facebooku

S Vaším souhlasem v naší prezentaci na internetu používáme “pixel pro akci návštěvníka” od společnosti Facebook Inc., 1601 S. California Ave, Palo Alto, CA 94304, USA (“Facebook”). Jeho pomocí můžeme sledovat akce uživatelů poté, co si prohlédli nebo klikli na reklamu na Facebooku. Můžeme tak zaznamenávat účinnost reklam na Facebooku pro účely statistiky a výzkumu trhu. Takto zaznamenané údaje jsou pro nás anonymní, to znamená, že nevidíme údaje vztahující se k osobám jednotlivých uživatelů. tyto údaje se však ukládají a zpracovávají, o čemž Vás informujeme podle toho, co víme. Facebook může tato data propojit s Vaším facebookovým účtem a použít je i k vlastním reklamním účelům, podle směrnice o používání dat, kterou lze nalézt na www.facebook.com/about/privacy/. Facebooku a jeho partnerům můžete umožnit přepínání z reklam na a mimo Facebook. Za těmito účely lze dále uložit cookie do Vašeho počítače. Toto povolení smí udělovat pouze uživatelé starší 13 let. Jste-li mladší, prosíme Vás, abyste se poradili s Vašimi rodiči nebo osobami oprávněnými k Vaší výchově. Pokud chcete odvolat svůj souhlas, klikněte prosím sem: www.facebook.com/settings

9. Právo na informaci, odvolání a výmaz

Souhlas s používáním Vašich osobních údajů můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Osobní údaje budou vymazány, pokud jste odvolali svůj souhlas k ukládání udělený společnosti tremco illbruck, pokud již není nutné, abyste byli informováni o plnění účelu, který je sledován ukládáním dat, nebo když je ukládání nepřípustné z jiných zákonných důvodů. Na písemný dotaz Vás společnost tremco illbruck ráda informuje o tom, jaké údaje jsme k Vaší osobě uložili (např. jméno, adresa, telefonní číslo). Použijte k tomu prosím kontaktní údaje firmy tremco illbruck uložené na straně s tiráží nebo na straně s kontakty.

Pokud zjistíte, že informace, které o vás uchováváme, nejsou správná, máte právo tyto data opravit v souladu s článkem 16 GDPR.

Máte právo omezit zpracování vašich dat. To znamená, že vaše data nebudou smazána, ale budou náležitě označena, aby bylo jasné, že jejich zpracování a používání podléhá omezení (článek 18 GDPR).

Pokud si přejete, můžeme vám poskytnout kopii vašich osobních dat nebo je převést jiné entitě (např. státní organizace nebo firmy) v běžném digitálním formátu (článek 20 GDPR).

Jakékoliv dotazy týkající se ochrany osobních dat můžete směrovat na adresu dataprotection@tremco-illbruck.com

10. Bezpečnostní upozornění

Společnost tremco illbruck se snaží o to, aby přijala veškerá nutná technická a organizační bezpečnostní opatření, aby Vaše osobní údaje ukládala tak, aby nebyly přístupné třetím osobám ani veřejnosti. Pokud se s námi budete chtít spojit na e-mailu, je důvěrnost předaných informací v ostatním omezena, neboť obsah e-mailů mohou vidět třetí osoby. Online nabídka společnosti tremco illbruck obsahuje odkazy na jiné internetové stránky. Nemůžeme ovlivnit, aby jejich provozovatelé dodržovali ustanovení o ochraně osobních údajů.

illbruck
TREMCO
Nullifire
PACTAN