Explore our brands

Organizace

Efektivně organizovaná

Tremco illbruck zastřešuje naše klíčové podnikové procesy: výzkum a vývoj, výrobu, logistiku, management jakosti, obchod a marketing. Tato organizační struktura je svázána s potřebami a aktivitami našich zákazníků a umožňuje nám efektivně využívat všechny naše zdroje.

Efektivně rozmístěná

Disponujeme obchodními jednotkami v různých regionech a tržních oblastech. Navíc, výroba je rozložena do 6 kompetenčních center napříč Evropou. Jde o centra, která vlastní specifické technologie jako jsou impregnované pásky, membrány, tmely nebo hybridní materiály. Zde kombinujeme naše technologické know-how se zkušenostmi a požadavky trhu pro vývoj vysoce kvalitních produktů.